วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   


หลวงพ่อสุรศักดิ์  เขมรังสี
วัดมเหยงคณ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
04. หลงนิมิตจิตฟั่นเฟือน
05. สติปัฏฐานข้อกาย 3
06. ความเป็นไปแห่งทุกข์ และความดับทุกข์
07. ทำความเข้าใจเรื่องรูปนาม
08. เอานิวรณ์เป็นกรรมฐาน
09. พิสูจน์กันที่ผัสสะ
10. ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
11. รู้กระชั้นกระชับกลับเข้ามา
12. ปฏิบัติกรรมฐาน 3 รูปแบบ

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

พระครูสุชาติกาญจนโกศล (หลวงพ่อมณฑล ชยวัฑโฒ)
พระครูสุชาติกาญจนโกศล (หลวงพ่อมณฑล ชยวัฑโฒ) 

วัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาส บ้านทุ่งสมอ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี


สวดพระอภิธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ คืนวันที่ 1 เมษายน 2556 

พระครูสุชาติกาญจนโกศล ลพ.มณฑล ชยวัฑโฒ คืน 15 มิย.52 ตอนที่ 1


พระครูสุชาติกาญจนโกศล ลพ.มณฑล ชยวัฑโฒ คืน 15 มิย.52 ตอนที่ 2


พระครูสุชาติกาญจนโกศล ลพ.มณฑล ชยวัฑโฒ คืน 15 มิย.52 ตอนที่ 3


พระครูสุชาติกาญจนโกศล ลพ.มณฑล ชยวัฑโฒ คืน 15 มิย.52 ตอนที่ 4


พระครูสุชาติกาญจนโกศล ลพ.มณฑล ชยวัฑโฒ คืน 15 มิย.52 ตอนที่ 5

พระครูสุชาติกาญจนโกศล ลพ.มณฑล ชยวัฑโฒ คืน 15 มิย.52 ตอนที่ 6

พระครูสุชาติกาญจนโกศล ลพ.มณฑล ชยวัฑโฒ คืน 15 มิย.52 ตอนที่ 7

พระครูสุชาติกาญจนโกศล ลพ.มณฑล ชยวัฑโฒ คืน 15 มิย.52 ตอนที่ 8
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555